Imagem da capa

Find in libraries
BNP
PORBASE

Luz, energia e eu

Luz, energia e eu / Adelaide Pereira. - 1ª ed. - [S.l.] : A minha Vida Dava um Livro, D.L. 2017. - 127, [1] p. : il. ; 23 cm. - (Biografias). - ISBN 978-989-99942-2-5

Persistent link: http://id.bnportugal.gov.pt/bib/bibnacional/2022484

See titles

from this author: Adelaide Pereira

about these subjects:
929Pereira, Adelaide (história de Portugal e do Mundo, geografia, monografias regionais, ...)
133.2 (filosofia, psicologia, ...)
821.134.3-94"20" (poesia, teatro, romance, banda desenhada, filologia, ...)

from this publisher : A minha Vida Dava um Livro

from this series : Biografias